מסעות אחרים

נעולה בריח הגופיה שלך.

עוברת אל ריח חולצתך.

שואפת, נושפת , שואפת.

שתתאחד אתי לרגע,

במקום מילים במקום מגע.

נעולה בריח גופיתך

והחולצה-

תולה אותן בין חולצותי.

יש לי פינות ומדפים-

מטמינה שם סימנים –

נעליים, מכנסיים, ארנקים.

תמונות קטנות

משמרות זכרונות.

תמונות קטנות-

מבט אחד לתוך דמותך

הרוכנת אלי.

זרועך על כתפי.

פותח סוגר עיני.

מחשבות עליך ועיני דומעות.

בעלת נסיון לי אומרת:

לקחת להרגעה? לשכחה?

למניעת הדמעות?

ולמה שארצה לשכוח, איני רוצה!

רוצה אני לזכור –

וכמוך איני רוצה חומרים משכחים

שיעמעמו אותך. נושאת אותך אתי באין מפריע.

נושאת אותך למי מפריע?

נישאת איתך במסעותינו המשותפים

מגלגלת זכרון לאחור

שביל/ תצריב נחושת על צבעי מים 19x25
שביל/ תצריב נחושת על צבעי מים 19×25

נושאת אותך במסעות אחרים

מבטך אולי רואה אותם נופים.

ונוף של מסעות – אותך נושא ליעדים אחרים

בד בבד ליעדים אחרים

השארת תגובה